Gegevensbeschermingsverklaring PORTAS

We beschermen en respecteren uw persoonsgegevens.

We verheugen ons over uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze producten en diensten. Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, zullen deze zeer zorgvuldig worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

PORTAS is een aanbieder van innovatieve systemen voor renovatie en modernisering. De PORTAS Europa Centrale is gevestigd in Dietzenbach bij Frankfurt am Main. We nemen alle wettelijk vereiste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften inzake gegevensbescherming is PORTAS DEUTSCHLAND Folien GmbH & Co. Fabrication KG (“PORTAS”), Dieselstraße 1-3, 63128 Dietzenbach.

Bij vragen over deze gegevensbeschermingsverklaring neemt u contact op met onze gegevensbeschermingsfunctionaris bij de PORTAS Europa Centrale op bovenstaand adres of per e-mail aan: datenschutz@portas.de.

1  Op wie is deze gegevensbeschermingsverklaring van toepassing en welke informatie wordt verzameld?

1.1  Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van uw computersysteem. De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 • het IP-adres van de computer die het verzoek stuurt
 • datum en tijdstip van toegang
 • de website vanvandaan het systeem van de gebruiker op onze website komt
 • websites die via het systeem van de gebruiker via onze website werden opgeroepen
 • de browser, het besturingssysteem en de internetserviceprovider die door de gebruiker zijn gebruikt. 

De gegevens worden tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen.

1.2  Op onze website heeft u bij interesse de mogelijkheid om een afspraak ter plaatse aan te vragen, een gratis informatiepakket of informatie over een franchiseneming te bestellen. Indien u voor een van deze doeleinden via onze website contact met ons opneemt, worden de gegevens die in het betreffende invoermasker zijn ingevuld, aan ons doorgegeven en bij ons opgeslagen.

Het gaat om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • uw interesse(s).

Op het moment dat uw aanvraag wordt verzonden, worden ook de volgende gegevens automatisch verzameld en opgeslagen door ons systeem:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van het verzoek.

In het kader van het verzendproces van uw aanvraag wordt uw toestemming verkregen voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

Als alternatief kunt u ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dat geval worden de persoonlijke gegevens die u ons per e-mail heeft bezorgd, door ons opgeslagen.

2  Waarvoor worden uw gegevens gebruikt en op welke wettelijke basis?

2.1  De automatisch verzamelde gegevens worden opgeslagen in onze zogenaamde logbestanden om de functionaliteit van de website te waarborgen. Daarnaast gebruiken we de gegevens voor statistische doeleinden om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een verwerking van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag is art. 6, lid 1, letter f, van de AVG. Ons legitieme belang bij de gegevensverwerking vloeit voort uit de hierboven beschreven doeleinden.

2.2  Wanneer u contact met ons opneemt voor uw aanvraag voor een consult ter plaatse of voor het toezenden van een gratis informatiepakket, dan zal de verwerking van uw gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het verzendproces dienen om misbruik van de formulieren te voorkomen en om de functionaliteit en veiligheid van onze website te garanderen. Wij gebruiken uw gegevens ook om u reclame per post toe te sturen, zolang u daar geen bezwaar tegen maakt. Als u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om reclame per e-mail te ontvangen, gebruiken wij uw gegevens ook voor het verzenden van informatiemateriaal per e-mail, zolang u uw toestemming niet intrekt of bezwaar maakt tegen het ontvangen van de reclame.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter a, van de AVG. De vervulling van uw wens tot consultatieafspraak of een vrijblijvend informatiepakket dient tevens ter vervulling van precontractuele maatregelen, zodat de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens volgens artikel 6, lid1, letter b, van de AVG is. Als wij u reclame per post toesturen, is de wettelijke basis van ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid1, letter f, van de AVG.

3  Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

3.1  Binnen de PORTAS-groep

Bij de registratie als geïnteresseerde partij worden uw gegevens uit het aanvraagformulier ‘Gratis informatiepakket’ of ‘Advies bij u thuis’ aan de hand van de ingevoerde postcode overgemaakt aan de volgens onze gebiedsindeling verantwoordelijke PORTAS-specialist (licentiehouder/franchisehouder/PORTAS-adviseur), die dan uw aanvraag verder kan behandelen. Door het indienen van het aanvraagformulier heeft u uitdrukkelijk ingestemd met deze gegevensoverdracht conform art. 6, lid 1, van de AVG.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen in overeenstemming met de hierna volgende verklaring.

3.2  Buiten de PORTAS-groep

Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens op grond van een wettelijke verplichting volgens artikel 6, lid1, letter c, van de AVG, komt in het bijzonder bij volgende ontvangers in aanmerking:

 •  Publieke instanties, toezichthoudende autoriteiten en organen, bijv. de Belastingdienst
 •  Rechtsprekende/strafrechtelijke instanties, zoals politie, Openbaar Ministerie, rechtbanken
 •  Advocaten en notarissen, zoals bij insolventieprocedures
 •  Accountants.

4  Hoelang slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van de verwerking ervan te bereiken en de gegevens ook niet langer moeten worden bewaard op basis van fiscale en handelsrechtelijke archiveringsverplichtingen.

4.1  De gegevens, opgeslagen in onze logbestanden, worden uiterlijk zeven dagen na de geautomatiseerde verzameling gewist. Een langere opslag is mogelijk, waarbij de IP-adressen van de gebruikers worden gewist of vervormd, zodat deze niet meer aan de cliënt die contact zoekt, kan worden gekoppeld.

4.2  De gegevens verzameld via onze contactformulieren “Gratis informatiepakket” en “Advies bij u thuis” worden na vijf jaar verwijderd. De periode begint aan het einde van het jaar waarin wij of de voor u verantwoordelijke PORTAS-specialist uw aanvraag hebben verwerkt. Als u bezwaar maakt tegen het ontvangen van advertenties van ons of als u uw toestemming voor het ontvangen van advertenties per e-mail intrekt, worden uw gegevens dienovereenkomstig geblokkeerd.

5  Welke cookies en analyse/marketinghulpmiddelen gebruiken we?

5.1  Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden, om u in het kader van het gebruik van websites opnieuw te herkennen. PORTAS gebruikt op bepaalde gedeeltes van zijn website cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken en deze voor u te personaliseren. In een cookie wordt informatie opgeslagen, die telkens in combinatie met het specifiek gebruikte eindapparaat ontstaan. Dit betekent echter niet dat we daardoor onmiddellijk kennis nemen van uw identiteit.

Het is ook mogelijk om onze website zonder cookies te gebruiken. U kunt uw webbrowser zo instellen dat u over de overdracht van cookies wordt geïnformeerd of dat u cookies kunt weigeren of beperken tot bepaalde websites. Informatie hierover ontvangt u van de hulpfunctie van uw webbrowser (bijv. Microsoft Internet Explorer, Chrome, Safari of Firefox) die u gebruikt om toegang tot het internet te krijgen.

Ook maken we gebruik van de hieronder beschreven cookies, waarmee we het surfgedrag van onze gebruikers kunnen analyseren en gericht kunnen adverteren. Algemene informatie over gegevensbescherming bij Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U kunt zich ook informeren via de website van het Network Advertising Initiative (NAI) op https://www.networkadvertising.org. Google is gebonden door het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

5.1.1  Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimiseren op deze website wordt geactiveerd, verkleint Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere lidlstaten van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Volgens Google wordt het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) gebruikt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de hier beschikbare browser-plug-in. Wij willen erop wijzen dat de code “gat._anonymizeIp();” op deze website aan Google Analytics is toegevoegd om te zorgen voor anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering).

5.1.2 Google AdWords Conversion Tracking en Dynamic Remarketing

We gebruiken Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google. Daarbij wordt door Google AdWords een cookie op uw computer geplaatst (‘conversiecookie’), in zoverre u via een advertentie van Google op onze website bent gekomen. Deze cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Zij dienen slechts om te herkennen dat u op onze advertentie hebt geklikt en zo naar onze website bent doorgestuurd. Iedere AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daardoor niet via de website van Adwords-klanten worden getraceerd. De met behulp van conversiecookies ontvangen informatie dienen om de conversiestatistieken voor de AdWords-klanten op te stellen die zich voor het bijhouden van conversies hebben aangemeld. De AdWords-klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien die op hun advertenties hebben geklikt en naar een website zijn doorgestuurd die voorzien is van een tag om conversies bij te houden. U ontvangt desondanks geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan het tracking-proces wilt deelnemen, kunt u dit doen via het advertentiebeheer (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en) of door in te stellen dat cookies worden geweigerd – bijvoorbeeld via browserinstellingen. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren, indien u uw browser zo instelt dat cookies van het domein ‘googleadservices.com’ worden geblokkeerd. Meer informatie en de gegevensbeschermingsverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/.

We maken ook gebruik van de remarketingfunctie van Google AdWords. Het doel van deze functie is om op interesse gebaseerde advertenties te presenteren aan bezoekers van de website binnen het Google advertentienetwerk. In de browser van de bezoeker wordt een cookie opgeslagen waarmee de bezoeker kan worden herkend wanneer hij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Deze pagina’s kunnen advertenties bevatten die verwijzen naar inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken op websites die gebruik maken van de remarketingfunctie van Google. Google verzamelt daarbij volgens eigen verklaringen geen persoonlijke gegevens. Als u echter de remarketingfunctie van Google niet wenst, kunt u deze deactiveren door de juiste instellingen in het dvertentiebeheer https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en hierboven in te voeren. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het Advertising Network Initiative uitschakelen door de volgende instructies te volgen http://optout.aboutads.info/.

5.1.3  DoubleClick by Google

Onze website maakt ook gebruik van de online marketing tool DoubleClick van Google (“DoubleClick”). Dit is ook een aanbod van Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor u relevante advertenties te presenteren, om de prestatierapporten van campagnes te verbeteren of om te voorkomen dat u dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Daarbij krijgt uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. DoubleClick kan de ID ook gebruiken om zogenoemde conversies met betrekking tot advertentieverzoeken vast te leggen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om onze website te bezoeken en daar iets aan te vragen. Volgens Google bevatten de cookies geen persoonlijke informatie.

De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens ons kennisniveau: Door de integratie van DoubleClick ontvangt Google informatie dat u het relevante deel van onze website hebt geopend of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres opvraagt en opslaat.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat het in dat geval mogelijk is dat u niet alle functies van onze websites volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien ook verhinderen dat Google de door de cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de websites gebruikt, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de juiste instellingen in te voeren in de advertentiebeheerder https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de . Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde reclame via het Advertising Network Initiative uitschakelen door de volgende instructies te volgen http://optout.aboutads.info/.

5.2  De gegevens die via cookies bij de gebruikers worden verzameld, worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd met behulp van technische maatregelen, zodat een toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet langer mogelijk is. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van u opgeslagen. De wettelijke basis voor de verwerking met gebruikmaking van cookies is artikel 6, lid 1, letter f, van de AVG.

5.3  Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is bedoeld om het gebruik van onze website voor u te vereenvoudigen. Sommige functies kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel. De analyse- en marketingcookies worden gebruikt om de kwaliteit, de inhoud en de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Met de hulpmiddelen die we gebruiken, komen we te weten hoe u de website gebruikt en kunnen we ons aanbod continu optimaliseren en afstemmen op uw behoeften.

Het is ook in ons legitiem belang om de gegevens te verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f, van de AVG.

6  Welke rechten heeft u?

6.1  Recht op informatie en rectificatie

U heeft het recht om informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens te vragen, volgens art. 15 van de AVG. U kunt in het bijzonder informatie vragen over

 •  de verwerkingsdoeleinden,
 •  de categorie persoonsgegevens,
 •  de categorieën ontvangers aan wie uw informatie is of zal worden verstrekt,
 •  de geplande opslagtijd,
 •  het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, en van het recht tot het indienen van een klacht,
 •  de herkomst van uw gegevens, voor zover wij die niet hebben verzameld,
 •  het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan.

Indien uw gegevens niet of niet meer juist of onvolledig zijn, kunt u direct om correctie en/of aanvulling verzoeken conform art. 16 van de AVG.

6.2  Recht op gegevenswissing 

De onmiddellijke verwijdering van persoonsgegevens volgens art. 17 van de AVG kunt u om de volgende redenen verlangen:

 • wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn  verwerkt.
 • wanneer u uw toestemming herroept en het ons aan een andere wettelijke basis ontbreekt.
 • als u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende wettelijke basis voor de verwerking is.
 • wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • wanneer uw persoonsgegevens verwijderd moeten worden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

De vordering tot gegevensverwijdering bestaat niet indien verwerking noodzakelijk is:

 • voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie,
 • een wettelijke verplichting na te komen of een taak van algemeen belang te vervullen, of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

6.3  Recht op beperking van de verwerking 

Overeenkomstig art. 18 van de AVG heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen om een van de volgende redenen:

 • wanneer de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist en we de mogelijkheid hadden om de juistheid te controleren.
 • wanneer de verwerking niet rechtmatig plaatsvindt en u in plaats van verwijdering een beperking van het gebruik verlangt.
 • wanneer we uw gegevens niet meer voor de verwerkingsdoeleinden nodig hebben en u deze desondanks nodig heeft voor de instelling, uitoefening of verdediging met betrekking tot rechtsvorderingen.
 • wanneer u bezwaar heeft ingediend, zolang nog niet vaststaat of uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

6.4  Recht op informatie

Als u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking te corrigeren, te wissen of te beperken, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Ze blijven echter het recht behouden om over te ontvanger te worden geïnformeerd.

6.5  Recht om verklaringen van toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

6.6  Uw recht op bezwaar

We mogen uw gegevens op grond van wettelijke belangen of in het publieke belang verwerken. In deze gevallen heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Uw recht om te allen tijde bezwaar te maken bestaat ook als wij uw gegevens gebruiken voor onze direct reclame. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, worden de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben niet langer gebruikt voor deze doeleinden. 

Het bezwaarschrift kan naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: datenschutz@portas.de.

6.7  Recht om klacht in te dienen

Artikel 77 van de AVG geeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In de regel kunt u zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats of tot ons hoofdkantoor. In dit geval is de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is: Der Hessische Datenschutzbeauftragte, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden, Tel.: 0611/1408-0, Fax: 0611/1408-900, E-Mail: Poststelle@datenschutz.hessen.de.

6.8  Uw recht op overdraagbaarheid van gegevens

Overeenkomstig art. 20 van de AVG hebt u het recht om uw, door ons opgeslagen, persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen. Het recht op overdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

7  Hoe beveiligen wij uw gegevens technisch?

Uw aanvraaggegevens op onze website beschermen we met een SSL-versleuteling die overeenkomt met de huidige veiligheidsstandaarden. Meestal is het een 256 bit versleuteling. Als uw browser deze codering niet ondersteunt, gebruiken we in plaats daarvan 128-bit v3-technologie. Of een pagina van onze website versleuteld wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk of de adresregel van uw browser.

We gebruiken ook gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

8  Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de gegevensbeschermingverklaring, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe aanbiedingen. Voor een nieuw bezoek aan onze website, geldt telkens de actuele gegevensbeschermingsverklaring.

Versie: mei 2018